top of page

Regulamin

REGULAMIN
Ostatnia aktualizacja 3 lutego 2023 r

SPIS TREŚCI
1. UMOWA NA WARUNKI
2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
5. PRODUKTY
6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
7. POLITYKA ZWROTÓW
8. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
9. WKŁAD UTWORZONY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
10. LICENCJA NA WKŁAD
11. ZGŁOSZENIA
12. WITRYNA I TREŚĆ OSÓB TRZECICH
13. ZARZĄDZANIE WITRYNĄ
14. POLITYKA PRYWATNOŚCI
15. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE
16. MODYFIKACJE I PRZERWY
17. PRAWO WŁAŚCIWE
18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
19. KOREKTY
20. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
22. ODSZKODOWANIE
23. DANE UŻYTKOWNIKA
24. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY 25. POSTANOWIENIA RÓŻNE
26. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1. UMOWA NA WARUNKI
Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”) Optimal Eye Clinic i Optimal Eye Health Program, prowadzących działalność gospodarczą as  („Optimal Eye Health Program”, „my”, „nas” lub „nasz”), dotyczące dostępu i korzystania z witryny internetowej https://www.microstim.eu, jak również wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, witryn mobilnych lub związane z aplikacją mobilną, połączone lub w inny sposób z nią połączone (łącznie „Witryna”). Jesteśmy zarejestrowani w Norwegii i mamy siedzibę pod adresem St. Olavs gate 4, Tonsberg, Norwegia  3126 . Nasz numer rejestracyjny to 923819746. Uzyskując dostęp do Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, TO JEST WYRAŹNIE ZABRONIONY KORZYSTANIE Z WITRYNY I NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.


Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymywania specjalnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Upewnij się, że sprawdzasz obowiązujące Warunki za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania będzie oznaczało, że użytkownik został poinformowany i zaakceptował zmiany w zmienionych Warunkach użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które nakładałyby na nas obowiązek rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim lokalne przepisy mają zastosowanie.
Witryna przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani rejestrować się w niej.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie „Zawartość”) oraz znaki towarowe, usługi znaki towarowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji Stanów Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi, i konwencji międzynarodowych. Treść i Znaki są udostępniane w Witrynie „TAK JAK JEST” wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego używać. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w Witrynie, Zawartości i Znakach.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne, jeśli to konieczne; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób; (6) nie będziesz używać Witryny do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów; oraz (7) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.
Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca sprzeciw.

5. PRODUKTY
Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Witrynie. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów produkty. Wszystkie produkty są dostępne w zależności od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnych produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
Akceptujemy następujące formy płatności:
-PayPal
-Przelew bankowy

-Klarna

-Karta kredytowa / debetowa
Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie doliczony do ceny zakupów zgodnie z naszym uznaniem. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności będą dokonywane w euro.
Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty po cenach obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą metodę płatności i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

7. POLITYKA ZWROTÓW
Nie przyjmujemy zwrotów używanych wyrobów medycznych. Nieużywane urządzenia można zwrócić, jeśli są w oryginalnym stanie. Zwroty zostaną przetworzone w ciągu 30 dni. Nadawca pokrywa koszty zwrotu przez DHL. 

8. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone.
Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:
Systematycznie pobierać dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
Oszukuj, oszukuj lub wprowadzaj w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartych w niej Treści.

Naszym zdaniem dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić nam i/lub Witrynie.
Wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.

Niewłaściwie korzystać z naszych usług pomocy technicznej lub przesyłać fałszywe zgłoszenia nadużyć lub niewłaściwego postępowania.

Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami. Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub linków do Witryny.
Przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego publikowania powtarzających się tekstów), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Witryny lub modyfikuje, osłabia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.

Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści. Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.

Przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi przejrzyste formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1×1, błędy sieciowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegowskie” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).

Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie dla Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.

Nękać, irytować, zastraszać lub grozić jakimkolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w udostępnianie użytkownikowi dowolnej części Witryny.
Próbować ominąć jakiekolwiek środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub dowolnej części Witryny.
Kopiować ani dostosowywać oprogramowania Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Witryny.
Z wyjątkiem przypadków, gdy może to wynikać ze standardowej wyszukiwarki lub korzystania z przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
Korzystać z agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów w Witrynie.
Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników za pomocą środków elektronicznych lub innych w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
Korzystać z Witryny w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywać Witrynę i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.

9. WKŁAD UTWORZONY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Witryna nie oferuje użytkownikom przesyłania ani publikowania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć , grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkład”). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesyłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności witryny. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, oświadczasz i gwarantujesz, że:
Tworzenie, dystrybucja, przesyłanie, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub autorskich praw osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zezwolenia i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Witrynę i te Warunki korzystania.
Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w Twoich Wkładach na użycie imienia lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Witryna i niniejsze Warunki użytkowania.
Twój wkład nie jest fałszywy, niedokładny ani wprowadzający w błąd.
Twój wkład nie jest niezamówioną ani nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
Twój wkład nie jest nieprzyzwoity, sprośny, lubieżny, brudny, brutalny, napastliwy, oszczerczy, oszczerczy ani w inny sposób budzący zastrzeżenia (zgodnie z naszymi ustaleniami).
Twoje wkłady nie ośmieszają, nie kpią, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.
Twoje wkłady nie są wykorzystywane do nękania ani grożenia (w sensie prawnym tych warunków) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub grupy osób.
Twój wkład nie narusza żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasady.
Twój wkład nie narusza praw do prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób nie mają na celu ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
Twój wkład nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub upośledzeniem fizycznym.
Twoje Wkłady nie naruszają w inny sposób ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.
Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynku z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować, między innymi, wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Witryny i Ofert Rynku.

10. LICENCJA NA WKŁAD
Ty i Witryna zgadzacie się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które udostępniacie zgodnie z warunkami Polityki prywatności i swoimi wyborami (w tym ustawieniami).
Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Witryny, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla Ciebie.
Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoim Wkładem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia zawarte w Twoich Wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Witryny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój wkład w Witrynę i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z twoim wkładem.


11. ZGŁOSZENIA
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynku („Zgłoszenia”) przekazane nam przez Ciebie nie są poufne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Przesłanych materiałów w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne i że masz prawo do przesyłania takich Zgłoszeń. Zgadzasz się, że nie przysługuje nam żadne odwołanie w przypadku domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do Twoich materiałów.

12. WITRYNY I TREŚCI OSÓB TRZECICH
Witryna może zawierać (lub możesz zostać wysłany za pośrednictwem Witryny lub Ofert Rynku) łącza do innych witryn internetowych („Witryny osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo , informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”). Takie Strony internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Strony osób trzecich, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Witryny, ani za Treści osób trzecich zamieszczone na , dostępnych za pośrednictwem Witryny lub instalowanych z Witryny, w tym treści, dokładności, obraźliwości, opinii, wiarygodności, praktyk dotyczących prywatności lub innych zasad lub zawartych w Witrynach internetowych Osób Trzecich lub Treściach Osób Trzecich. Włączenie, linkowanie lub zezwolenie na użytkowanie lub instalację jakichkolwiek Stron internetowych osób trzecich lub Treści osób trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub odnoszącej się do wszelkich aplikacji, których używasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na Stronach internetowych osób trzecich i zobowiązujesz się chronić nas przed wszelkimi szkodami spowodowanymi zakupem takich produktów lub usług. Ponadto będziesz chronić nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Ci w związku lub w jakikolwiek sposób wynikającymi z Treści Osób Trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami Osób Trzecich.

13. ZARZĄDZANIE WITRYNĄ
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmówić, ograniczyć dostęp, ograniczyć dostępność lub wyłączyć (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolny Twój Wkład lub jakąkolwiek jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomień lub odpowiedzialności, do usunięcia z Witryny lub innego wyłączenia wszystkich plików i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynku.

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Korzystając z Witryny lub Ofert Rynku, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna i Oferty Marketplace są hostowane w Polsce. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny lub Ofert Rynku z dowolnego innego regionu świata, w którym przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych różnią się od obowiązujących przepisów w Norwegii, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przenosisz swoje dane do Norwegii i wyrażasz wyraźną zgodę na przekazanie swoich danych do Norwegii i ich przetwarzanie w Norwegii.

15. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE
Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZENIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA ANI NIEPONOSZĄC ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMÓWIĆ DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ OFERT RYNKU (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) KAŻDEJ OSOBIE Z JAKIEGOKOLWIEK PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, W TYM MIĘDZY INNYMI Z NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW LUB PRZEPISACH. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UDZIAŁ W WITRYNIE I OFERTACH RYNKU LUB USUNĄĆ KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAMIEŚCIŁEŚ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.
Jeśli zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu, nie możesz rejestrować i tworzyć nowego konta pod swoim nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

16. MODYFIKACJE I PRZERWY
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania oferowania całości lub części Oferty Marketplace bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert Rynku.
Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynku będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub być konieczne przeprowadzenie prac konserwacyjnych związanych z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, przerywania lub modyfikowania w inny sposób Witryny lub Ofert Rynku w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Witryny lub Ofert Rynku lub korzystania z nich podczas jakichkolwiek przestojów lub zaprzestania działania Witryny lub Ofert Rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Rynku ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań z nimi związanych.

17. PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli Twoim miejscem zwykłego pobytu jest UE i jesteś konsumentem, dodatkowo korzystasz z ochrony, jaką zapewniają Ci przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania. Zarówno nasza firma, jak i Ty wyrażasz zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Olsztynie, co oznacza, że możesz dochodzić roszczeń w celu obrony swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania w Norwegii lub w kraju UE w w którym mieszkasz.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW Nieformalne negocjacje
Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesione przez Ciebie lub nas (indywidualnie „Strona” i łącznie, „Stronami”), Strony zgadzają się najpierw podjąć nieformalną próbę wynegocjowania jakiegokolwiek Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną Stronę.
Wiążący arbitraż
Wszelkie spory wynikające ze stosunków pomiędzy Stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Trybunału Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego z siedzibą w Strasburgu, i które obowiązują w chwili złożenia wniosku o arbitraż, i których przyjęcie tej klauzuli oznacza akceptację. Siedzibą arbitrażu będzie Tonsberg, Norwegia. Językiem postępowania jest język norweski. Obowiązującymi przepisami prawa materialnego jest prawo Norwegii.


Ograniczenia
Strony postanawiają, że jakikolwiek arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żaden arbitraż nie może być łączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie istnieje żadne prawo ani upoważnienie do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu na zasadzie pozwu zbiorowego ani do wykorzystania procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia jakiegokolwiek Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.
Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu
Strony zgadzają się, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji wiążących arbitraż: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieautoryzowanego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek sporu w ramach tej części tego postanowienia, która została uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w ramach sądów wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.


19. KOREKTY
W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do Ofert Rynku, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

20. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na Warunki użytkowania i wyłączenie odpowiedzialności

Zastrzeżenie: Wyniki mogą się różnić w zależności od osoby - wyniki nie są gwarantowane - nie każdy uzyska takie same wyniki. Informacje na tej stronie nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Optimal Eye Health Program nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych na tej stronie internetowej lub dostępnych za jej pośrednictwem, a informacje takie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii skonsultuj się z lekarzem. NIGDY NIE LEKCEWUJ PROFESJONALNEJ PORADY LEKARSKIEJ ANI NIE ZWLEKAJ Z LECZENIEM Z POWODU CZEGOŚ PRZECZYTAŁEŚ NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB DO KTÓREJ UZYSKAŁEŚ DOSTĘP. Program Optimal Eye Health nie zaleca, nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących skuteczności, stosowności lub przydatności jakichkolwiek konkretnych testów, produktów, procedur, terapii, usług, opinii, świadczeniodawców lub innych informacji, które mogą być zawarte lub dostępne za pośrednictwem tego strona internetowa. Optimal Eye Clinic NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PORADĘ, PRZEBIEG LECZENIA, DIAGNOZĘ ANI ŻADNE INNE INFORMACJE, USŁUGI LUB PRODUKTY, KTÓRE UZYSKASZ ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY OKRES PRZED WYSTĄPIENIEM JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN DZIAŁAŃ . NIEKTÓRE PRAWA STANOWE I MIĘDZYNARODOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA I MOGĄ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

22. ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi prawnikami „opłaty i wydatki poniesione przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiekolwiek naruszenie twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenia przez użytkownika praw osoby trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działania wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny, z którym łączysz się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w której jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować na swój koszt w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach podlegających temu zabezpieczeniu, gdy tylko się o nich dowiemy.

23. DANE UŻYTKOWNIKA
Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań podjętych za pomocą Witryny. Zgadzasz się, że nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

24. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY
Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas e-maili i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ NA UŻYWANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych praw w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż drogą elektroniczną.

25. RÓŻNE
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie oddzielona od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie ma żadnego wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa, stosunku pracy ani przedstawicielstwa. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, które możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania i brak podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania.

26. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W celu rozwiązania reklamacji dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny prosimy o kontakt pod adresem:
Optimal Eye Shop AS
Olavsgate 4, 3126 TØNSBERG, Norwegia
Telefon: +47 95 77 14 78, Email: info@microstim.eu

bottom of page