top of page

BADANIA NAUKOWE

Sprawdzona i skuteczna terapia.

Doctor's Appointment

Terapia mikroprądami wspomaga zdrowie siatkówki i spowalnia postęp degeneracyjnych chorób oczu. 

3-miesięczny pilot, 17 pacjentów, Laurie Chaikin
(AMD)

 • Sucha postać AMD, terapia raz w tygodniu, u 52% wzrok uległ polepszeniu

 • Mokra postać AMD, polepszenie wzroku ale statystycznie nieznaczne

 • Terapia tylko raz w tygodniu

 • Opublikowane w 2015 roku

​Chaikin, Laurie & Kashiwa, Kellen & Bennet, Michael & Papastergiou, George & Gregory, Walter. (2015). Stymulacja mikroprądami w leczeniu suchego i mokrego zwyrodnienia plamki żółtej. Okulistyka kliniczna (Auckland, NZ). 9. 2345-53. 10.2147/OPTH.S92296.

2-letnie badanie, 114 pacjentów, dr Grace Halloran

 • 18 osób z AMD - polepszenie u 16

 • 78 osób z RP (barwnikowe zwyrodnienie siatkówki) -u 62 wzrok uległ polepszeniu

 • 18 osób z retinopatią o różnym podłożu -

poprawę zaobserwowano u 16 osób

 • 16 osób bez zmian - stabilnych

 • U 2 osób wzrok dalej ulegał pogorszeniu,

choć nieznacznie

 • Opublikowane w 1997 roku

Halloran Ph. D, Grace, Bioelektryczna stymulacja w zintegrowanym leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej, barwnikowego siatkówki, jaskry, CMV-zapalenia siatkówki i retinopatii cukrzycowej, 1997.

10-letnie badanie kliniczne, 400 oczu z AMD, dr. Jardinga i Michaela

 • 78% oczu uległo poprawie od widzenia 1-9 linii więcej na tablicy Snellena

 • Ponad 50% oczu - poprawa widzenia 2-9 linii na tablicy Snellena

 • 2 pacjentów z zatorem żyły środkowej siatkówki oraz opuchnięciem siatkówki doznało znacznego polepszenia

 • Opublikowane w 1993 roku

AIlen, Merrill & Jarding, John & Zehner, Ralph. (1998). Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej za pomocą składników odżywczych i mikroprądów. 13.

Badania 65 oczu, 36 sesji, Wallace

 • terapia MET 200microA przez 20minut, 36 sesji

 • 54% uległo polepszeniu, 1-4 linie na tablicy Snellena 31% uległo polepszeniu, 2-4 linie na tablicy Snellena

 • Pole widzenia poszerzyło się o 85% horyzontalnie u wszystkich badanych

 • Pole widzenia poszerzyło się o 70% wertykalnie u wszystkich badanych

 • Polepszenie w polu widzenia ma zastosowanie u osób z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki

 • Opublikowane w 1997 roku

Wallace l. Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej i innych chorób siatkówki za pomocą terapii bioelektromagnetycznej. J of Optometric Phototherapy 1997;4-5.

Przegląd, 120 pacjentów, Damon Miller, MD
Choroba Stargardta, Retinitis Pigmentosa i inne zwyrodnieniowe choroby siatkówki

 • Osoby z AMD, barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki, Chorobą Stargardta oraz innymi zwyrodnieniami siatkówki

 • Ze 120 osób poddanym terapii, 83% uległo poprawie o 2 lub więcej linii na tablicy Snellena

 • Opublikowane w 2011 roku

Miller., i in. „Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej, choroby Stargardta, barwnikowego siatkówki i innych chorób siatkówki za pomocą terapii mikroprądowej” (2000).

2-letnie badania, 120 pacjentów, Fundacja Zwyrodnienia Plamki Plamkowej

 • 68% uległo poprawie u osób z suchą postacią AMD

 • 58% uległo poprawie u osób z mokrą postacią AMD

 • U niektórych osób z suchą postacią AMD polepszenie widzenia było dużo większe niż u innych chorych, ponad 1/3 polepszenie widzenia o 100% lub więcej, oraz u 1/6 polepszenie widzenia o 150% lub więcej

​​

Pacjenci podtrzymali swoje wyniki, i ich widzenie nie uległo pogorszeniu dzięki kontynuacji terapii w warunkach domowych za pomocą Elektroterapii Mikroprądami. Wiele osób przyznało, że terapia znacznie polepszyła ich standard życia.

W październikowym wydaniu biuletynu Townsend Newsletter z 2002 r. pojawił się artykuł dr Edwarda C. Kondrota, który podsumował trzy badania nad zastosowaniem mikroprądów w leczeniu AMD.

18-miesięczne badanie pilotażowe, dr Ed Paul
(AMD, choroba Stargardta, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki)

 • U 68% funkcje wzrokowe oraz ostrość wzroku uległa znacznemu polepszeniu.

 • 26 z 36 oczu z AMD - osiągnęło polepszenie ostrości wzroku, 2- 3 linii na Tablicy Snellena

 • Opublikowane w 2002 roku

Leczenie chorób siatkówki za pomocą stymulacji mikroprądami i suplementacji odżywczej
Edward L. Paul, Jr., OD, Ph.D.

bottom of page